Grönt ljus för tunga malmtransporter

Trafikverket har beslutat ge Cliffton Mining och Northland Resources transportdispenser om 90 tons bruttovikt på sina malmtransporter längs vägarna mellan Kaunisvaara och Svappavaara. Dispenserna för respektive fordon meddelas i separata beslut enligt fastställda rutiner och gäller ett år i taget.

– En av Trafikverkets uppgifter är att bidra till effektiva transportkedjor för näringslivet och det är ett ömsesidigt ansvar att vi tillsammans ser till att malmtransporterna fungerar längs hela sträckan, säger Arnold Vonkavaara, regionchef på Trafikverket, Region Nord. Vägarna ska förstärkas under de kommande åren och vi kommer att noggrant följa vägarnas utveckling på den här sträckan.

Med 90 tons bruttovikt ökar nyttolasten, vilket gör transporterna mer effektiva. Färre antal transporter och minskad bränsleförbrukning ger miljöbesparingar i form av minskade utsläpp av bland annat koldioxid och kväveoxider.

Det järnmalmskoncentrat som produceras transporteras till Pitkäjärvi väster om Svappavaara i Kiruna kommun, totalt en sträcka på cirka sexton mil.

Dispensen kommer att bidra till effektivare, säkrare och miljövänligare transporter och ställer också en hel del krav. Bland annat kommer trafiken över två av broarna längs vägen att signalregleras. Här kommer att gälla sänkt hastighet, att lastbilarna kör på broarnas mitt för att fördela tyngden bättre och att de färdas ensamma på bron. Dessutom ska avstånden mellan dispensfordonen vara minst fyra minuter.

Rutiner för dialog och återkoppling ingår också i dispensernas villkor. Det handlar bland annat om att rapportera olyckor, akuta vägskador eller andra hinder som kan störa övriga trafikanter eller kan medföra trafiksäkerhetsrisker, till Trafikverket och dess entreprenörer.

Om artikeln

Publicerad: 2012-10-26 08:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Dispensärenden Gruvtransporter Trafikverket