Bilbältesärende till Hovrätten

De två sophämtarna struntade i bilbältet ? de skulle ju bara köra 600 meter till nästa hämtning. Efter ungefär 500 meters körning stoppades de av polis, just för att de inte använde bälte.
Sophämtarna åtalades, men friades av Ystads tingsrätt med hänvisning till en undantagsbestämmelse i Vägverkets föreskrifter. Helt fel anser åklagaren, och tar målet vidare till hovrätten.

Den 13 mars i år höll de båda männen på med sophämtning i Trelleborg. De hade varit på McDonalds och tömt sopor och skulle sedan till Hotell Dannegården, ungefär 600 meter därifrån. De var nästan framme vid Dannegården då de stoppades av polis, på grund av att de inte var bältade.

Bilbältena hade sophämtarna medvetet låtit bli att ta på sig, de skulle ju bara åka en kort bit till nästa hämtning. De var helt övertygade om att de i sin yrkesutövning omfattades av undantaget angående krav på bilbälte, vilket de också förklarade för polisen som stoppade dem.

Vägverkets föreskrifter om användning av bilbälten och av särskilda skyddsanordningar för barn, VVFS 2006:135, medger undantag från bilbälteskravet i tre olika fall. Det undantag sophämtarna hänvisade till lyder:

”Bilbälte behöver inte användas av den som i lokalt distributions- eller servicearbete färdas ett flertal kortare sträckor i följd och som mellan varje sådan kortare sträcka måste stiga ur fordonet för att fullgöra arbetsuppgiften. Undantaget gäller inte vid färd till eller från ett område där sådant arbete utförs eller om arbetsgivaren bestämt att bilbältet skall användas”.
Sophämtarna åtalades, men friades av Ystads tingsrätt.

De båda männen har i sin tjänsteutövning färdats ca 500 meter utan bilbälte. De hade precis varit och tömt sopor på McDonalds och var på väg till Dannegården för nästa tömning. Det har varit fråga om ett kontinuerligt och pågående arbete och det har således inte varit fråga om färd till eller från ett område där arbetet skulle utföras, konstaterade tingsrätten.

”Sträckan om 500 meter måste mot denna bakgrund anses vara en sådan kortare sträcka som undantagsbestämmelsen tar sikte på. Förevarande situation faller således inom undantagsbestämmelsens tillämpningsområde, varför åtalet ska ogillas”.

Sophämtarna har under alla förhållanden svävat i villfarelse kring undantagsbestämmelsens räckvidd vilket är förståeligt med tanke på att bestämmelsen är otydlig. Deras handlande har därför varit uppenbart ursäktligt. Åtalet ska således även ogillas på den grunden, tillade tingsrätten.

Med den friande domen skulle historien kunna vara slut, tingsrättens resonemang verkar ju i högsta grad rimligt.
Men det tycker inte åklagaren. Hon har överklagat domen, och hävdar att det finns skäl för hovrätten att bevilja prövningstillstånd eftersom ”det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten kommit fram till”.

Åklagaren anser att de båda sophämtarnas åktur mellan McDonalds och Dannegården inte omfattas av undantagsbestämmelsen i Vägverkets föreskrifter, då det rört sig om en körning på omkring 500 meter på en tungt trafikerad gata som är huvudled.
”Det innebär således en trafikfara att inte använda bilbältet under denna färd. Vidare skulle de båda tilltalades yrkesutövning inte påverkas negativt av att använda bilbältet under sträckan”.

Frågan är hur Hovrätten över Skåne och Blekinge ser på sophämtarnas 500 meter långa och bälteslösa resa. Fortsättning följer.

Om artikeln

Publicerad: 2012-10-07 14:51
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilbälte Rättsfall sopbil