Trafikverket uppmanar till försiktighet på E6

Kör försiktigt på E6 runt Landskrona och ta hänsyn till varandra i trafiken. Trafikverket vädjar till trafikanterna att lätta på gasen. Igår skedde flera olyckor på sträckan mellan Löddeköpinge och Landskrona norra, där ett reparationsarbete på en bro pågår i höjd med Tullstorp.

Trafikverket ser problem med hur en del trafikanter kör in i vägarbetsområden. Hastigheterna är generellt för höga och avstånden för korta. Många lägger sig för tidigt i höger körfält, samtidigt som andra i hög fart passerar i vänster körfält.
– Vi uppmanar alla trafikanter att använda båda körfälten ända fram tills de går ihop till ett. Kör lugnt fram till vägarbetet, visa hänsyn och tillämpa blixtlåskörning. Varannan bil från respektive körfält, säger Linus Eriksson, trafikledningschef på Trafikverket.

Anledning till uppmaningen är att det igår skedde fyra olyckor mellan Löddeköpinge och Landskrona Norra, med långa köer som följd.
– Kör man så utnyttjas vägkapaciteten bäst och köernas längd kortas. Risken för olyckor minskas när hastigheten sänks i båda filerna, säger Linus Eriksson.

Trafikverkets trafikingenjörer ser över utformningen av skyltar och avspärrningar i syfte att minimera risken för olyckor vid det pågående broarbetet på E6. Arbetet beräknas pågå till den 25 juni.

Om artikeln

Publicerad: 2012-06-08 17:16
Kategori: Nyheter
Taggar: E6 Skåne Trafiksäkerhet Trafikverket