Onödig motorreparation blev onödigt dyr.Fotograf: Cat

Reparationen blev dyr som ”Catten”

Det började i maj 2006 med en överhettad Cat C9-motor på en av Pålgård & Söners hjullastare, och en omtvistad verkstadsräkning på 281 577 kronor. Det slutade för någon vecka sedan med att verkstadsföretaget Pon Equipment AB tvingas betala rättegångskostnader på runt 3 miljoner kronor, på grund av en icke fackmannamässig felsökning.

Pålgård & Söner är ett familjeföretag som bland annat bedriver åkeri- och hamnverksamhet. Våren 2006 hade man hyrt ut en Sennebogen hjullastare med Cat C9-motor till Bergkvara Hamn i Karlskrona.

Sedan det uppstått överhettningsproblem i maskinens motor kontaktade Pålgårds i början av maj Pon Equipment AB, som säljer Caterpillars maskiner och sköter servicen på maskiner och motorer.

Efter kort felsökning på plats hävdade Pon att överhettningen orsakat allvarliga skador och rekommenderade en omfattande reparation. Motorn demonterades och fraktades till Pons verkstad i Eslöv, där den togs isär och topplock och en del andra delar byttes. Därefter fraktades motorn tillbaka till hamnen i Bergkvara och återmonterades i Sennebogenmaskinen.

Vid provkörning visade det sig att motorn fortfarande blev överhettad. Orsaken var att kylaren var igensatt, något som Pon missat. Kylaren byttes då av Pålgårds.

Den 27 juni skickade Pon en faktura på 281 577 kronor till Pålgårds för undersökning och reparation av motorn.
Pålgårds hade hamnat i varje fordonsägares värsta mardröm. Man hade som lekman vänt sig till en expert för att få ett fel avhjälpt, varpå experten ”reparerar” ett fel som inte finns och skickar en rejält tilltagen faktura. Men till skillnad mot många andra hade Pålgårds resurser att ta strid. Man vägrade att betala.
Varpå Pon stämde Pålgårds för att få betalt.

Pon tog fram sakkunniga som förklarade att upprepade överhettningar skadade motorn, och att det därför varit motiverat att reparera den och byta vissa delar. Man hävdade att såväl diagnos som efterföljande råd och åtgärder varit fackmannamässiga.

Pålgårds å sin sida hänvisade bland annat till Caterpillars felsökningsguide där det sägs att kylaren ska kontrolleras vid överhettning (något Pon alltså inte gjort). Man lät Tekniska högskolan i Stockholm, KTH, undersöka de utbytta motordelarna. Inga fel upptäcktes. En annan sakkunnig hävdade att Pon ”utfört felsökningen på ett icke yrkesmässigt sätt och dessutom börjat själva renoveringen i fel ände”.

Norrtälje tingsrätts dom i januari 2010 innebar att Pålgårds skulle betala 140 000 kronor, och att vardera parten fick stå för sina rättegångskostnader.
Domen överklagades, och Svea hovrätt gav i november förra året Pålgårds rätt rakt igenom.

Hovrätten konstaterade sammanfattningsvis ”att Pålgård beställt en felsökning, att felsökningen inte varit fackmannamässig, att den rekommendation som lämnats till Pålgård vilade på felaktiga grunder, att det grundläggande felet berodde på den igensatta kylaren och inte själva motorn samt att de åtgärder som bolaget rekommenderade och vidtog ändå inte var motiverade eller reparationen av motorn behövlig”.

Pon fick inget betalt, och dömdes dessutom att stå för Pålgårds rättegångskostnader på 1 078 110 kronor vid tingsrätten och 671 778 kronor vid hovrätten. Man får också stå sina egna kostnader, vilket gör att Pon sammantaget tvingas betala runt 3 miljoner kronor för misslyckandet med C9-motorn.

Svea hovrätts dom överklagades, men Högsta domstolen har nu beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed sätter man slutgiltigt punkt för den sex år gamla tvisten. Hovrättsdomen står fast.

Om artikeln

Publicerad: 2012-06-29 13:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Cat C9 Pålgård & Söner Pon Rättsfall