Hälsosamt att hålla hastigheten

Att följa hastighetsbestämmelserna är hälsosamt på flera sätt: för den som kör, för miljön och för ekonomin. Det visar Trafikverkets hastighetsprojekt Rätt fart som man arbetat med sedan 2009.

Upprinnelsen till projektet var ett samarbete mellan Trafikverket, Skånemejerier och deras transportörer. Tillsammans ville man skapa uppmärksamhet kring de chaufförer som höll hastigheten samt ett positivt projekt att ansluta sig till för de som tänkte i samma banor. I dag har mer än ett 60-tal större åkerier och lastbilscentraler genomfört utbildningen.

– Vi har skapat en uppföljningsmetod i projektet som säkerställer en bestående beteendeförändring. Tack vare mätningar blir det tydligt att tidsförlusten som det innebär att hålla hastigheten är marginell i förhållande till de vinster som uppnås, säger Elin Säfström på Trafikverket.

Ett av de företag som deltagit i Rätt fart-projektet är Akkafrakt i Malmö. Utvecklingschef Kent Högberg är mycket positiv till de resultat som uppnåtts.
– Den enskilt största vinsten har vi gjort på arbetsmiljöområdet. Genom att följa hastighetsbestämmelserna minskar stressen i arbetet och därmed även sjukfrånvaron. Utbildningen och uppföljningen gör det väldigt tydligt för den enskilde individen att det inte finns någon egentlig vinst i att trycka lite extra på gasen och tro att man ska köra ikapp förlorad tid.

Trafikverket har identifierat fem tydliga områden som det skapas vinster inom:
– Varumärke, trafiksäkerhet, miljö, arbetsmiljö och ekonomi, alla blir de vinnare genom Rätt fart, säger Elin Säfström.

Den 23 augusti, under lastbil 2012 på Elmia, arrangerar Sveriges Åkeriföretag ett seminarium som handlar om Rätt fart och de erfarenheter som gjorts. Där kommer både Kent Högberg och Elin Säfström att finnas med.

Om artikeln

Publicerad: 2012-06-21 08:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Akkafrakt Rätt fart Trafikverket