Energiministern premiärtankade grön diesel hos Preem

It- och energiminister Anna-Karin Hatt besökte på måndagen Preems raffinaderi i Lysekil för en dialog om forskning, utveckling och investeringsförutsättningarna för förnybara drivmedel. Hon kunde då ta en närmare titt på Preems satsning Evolution Diesel.
Den 1 juni, nästan exakt ett år efter lanseringen av Preems talloljebaserade Evolution Diesel, är det möjligt att tanka en ännu grönare Evolution Diesel. Nya Evolution Diesel innehåller 30 procent förnybart (23 % tallolja, 7 % RME) vilket innebär en reducering av koldioxidutsläppen med 25 procent.

Regeringen arbetar just nu med att lägga fast framtidens beskattning av drivmedel. Målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 ställer väsentliga krav på en effektiv skattepolitik. Skattebefrielsen på förnybara drivmedel är ett exempel på en konkret åtgärd som gör att nya drivmedel kan göra sig konkurrenskraftiga på marknaden. Samtidigt måste skatteregler bidra till att gynna konsumenterna och skapa incitament för dem att tanka ett hållbarare drivmedel.
– Vi skulle vilja bygga om Lysekilsraffinaderiet till ett grönare raffinaderi, men då är det avgörande att ha de politiska spelreglerna klara, därför är den här dialogen med it- och energiministern helt rätt i tiden, säger Petter Holland, vd på Preem.

Tillsammans med Södra och Sveaskog tar Preem idag till vara på en stor svensk råvarupotential i en restprodukt från skogsindustrin. En restprodukt vid tillverkning av pappersmassa från träfibrer kallas tallolja och är råvaran som Preem omvandlar till Evolution Diesel. På fabriken SunPine utanför Piteå upparbetas talloljan till råtalldiesel, som sedan levereras till Preems bioraffinaderi på Hisingen i Göteborg. Här omvandlas råtalldiesel genom hydreringsteknik till förnybar diesel som består av kolväten vars egenskaper är lika med kolväten i fossil diesel.

– Vi gav vår produkt namnet Evolution eftersom vi arbetar med ständig utveckling av produkten.
– En god dialog mellan marknaden och politiken är avgörande för att Sverige ska ha aktörer som vågar ta täten, avslutar Petter Holland.

En tankning med nya Evolution Diesel sänker enligt Preem koldioxidutsläppen med 25 procent vid körning. Preem är ensam i världen om att kunna erbjuda en hydrerad standarddiesel på skogsavfall. Skillnaden mellan Evolution Diesel och Nya Evolution är att andelen förnybart ökar märkbart. Andelen tallolja går från 15 procent till 23 procent, vilket i praktiken betyder att nya Evolution innehåller cirka 30 procent förnybart.

Om artikeln

Publicerad: 2012-05-29 07:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Diesel Miljö Nya Evolution Preem