Lagstiftningen om Tillsynen av kör- och vilotider har 1200 anledningar att förändras

Många ägnar dyrbar tid till överklaganden

Sedan den 1/11-2011 ska Trafikverket enligt 2 kap 11§ i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom trafikområdet ta ut en årlig avgift på 500 kronor för tillsyn av kör- och vilotider. Tanken med lagstiftningen är att den som belastar kostnaden också betalar avgiften.
Det var dock inte tänkt att fordon som omfattas av undantaget i lagstiftningen ska betala den årliga avgiften. Undantag är exempelvis småföretagare som har ett servicefordon eller fordon inom jordbruksnäringen.

Trafikverket har skickat ett inbetalningskort på 500 kronor till alla fordonsinnehavare vilket fram till och med 21 mars har orsakat 1200 överklaganden till Trafikverket varav 800 ärenden har skickats vidare till förvaltningsrätten i Karlstad. Den 23 mars var det vidare 4 069 fordon som inte betalat avgiften av de 82 456 debiterade fordonen.

År 2012 kommer de fordon som beviljats undantag från avgiften för 2011 inte att erhålla ett nytt inbetalningskort, men redan 2013 kommer man att skicka ut en ny avgift på 500 kronor. Man kan anta att fordonsinnehavaren då ånyo måste överklaga sitt beslut.
– Uppenbarligen har det slagit snett i lagstiftningen då så många ärenden har gått vidare till förvaltningsrätten i Karlstad, säger Lars Beckman, riksdagsledamot från Gävleborg i en kommentar. Den här lagstiftningen går också helt emot regeringens ambition att förenkla den administrativa bördan för Sveriges företagare, men den drabbar också privatpersoner. Det är inte rimligt att skicka ut inbetalningskort som man på goda grunder ska anta omfattas av undantaget i lagstiftningen.

– Det är inte rimligt att vi har en lagstiftning som leder till att innehavare av fordon som är undantagna tvingas till domstol för att få rätt. Dessutom leder det till att resurser hos rättsväsendet läggs på onödiga överklaganden, resurser som borde läggas på angelägnare ärenden säger Ulf Berg, riksdagsledamot från Dalarna.
– Vi kommer nu att överlämna den aktuella RUT-rapporten till våra kollegor i Trafikutskottet så att frågan snarast kan få en bättre lösning, avslutar Ulf Berg.

Om artikeln

Publicerad: 2012-03-22 21:04
Kategori: Nyheter
Taggar: Kör- och vilotider Tillsynsavgift