DEN OLAGLIGA CABOTAGETRAFIKEN

Bring Cargo i ny cabotagehärva

Förra fredagen, den ??16 mars, blev en polsk lastbil stoppad av Statens Vegvesen på Notodden i Norge, misstänkt för att ha utfört olaglig cabotagekörning. Ansvarig för uppdraget var Bring Cargo. Godset tillhörde aluminiumföretaget Hydro på Karmøy.

Enligt Statens Vegvesen, har man under en längre tid haft ögonen på flera östeuropeiska lastbilar som man misstänker kör mer eller mindre i fast inrikestrafik i Norge under ledning av Skude Transport & Spedisjon i Haugesund. Förra fredagen blev ett av dessa ekipage stoppade och rapporterade för olagligt cabotage. Den polske föraren blev dessutom rapporterad för grova brott mot kör- och vilotidsreglerna.
Ekipaget i fråga körde för Skude Transport & Spedisjon på uppdrag av Bring Cargo.

Från polisen i Notodden bekräftas det att man just nu går igenom ärendet. Åklagaren väntar på kompletterande handlingar och vill i nuläget inte kommentera fallet.
Enligt uppgifter till norska lastbilstidningen TransportMagasinets redaktion, kommer man att åtala fordonsägaren. Åtminstone inledningsvis. Om Bring och Skude kommer att åtalas är det i nuläget för tidigt att sia om.
Det aktuella ekipaget ska enligt uppgift ha varit lastat med aluminium från Hydro på Karmøy med destination Hydro Raufoss.

Skude Transport & Spedisjon medger att man under en tid har använt sig av bland annat östeuropeiska bilar för sina transporter, men hävdar att det sker inom lagens ramar. En stor del av dessa transporter sker på uppdrag av norskägda Bring Cargo.
Hydro på Karmøy bekräftar att de har ett transportavtal med Bring Cargo och att Bring Cargo står som transportör för den transport som stoppades vid Notodden.

Transportchefen på Hydro Karmøy, Svein Erik Viksnes, vill inte uttala sig om hur man inom företaget resonerar kring det faktum att Hydro nu har blivit indragen i den misstänkt olagliga transportverksamheten. Han betonar att han inte känner till mer om saken än det han har läst på nätet, tungt.no.
– Det lastas 40 000 lastbilar per år på uppdrag av Hydro runt om i Europa. Då säger det sig själv att vi inte gör avtal med enskilda bilar. Vi köper upp transporter genom anbudsförfarande och gör upp avtal på grundval av det. I alla våra kontrakt använder vi oss av standardiserade inköpsvillkor och dessa grundar sig givetvis på att alla aktörer ska följa gällande lagar. Detta gäller även Bring, som är transportören i det här fallet, säger Viksnes.

Redaktionen har fått tips om att fackföreningen på Hydro Karmøy vid ett tillfälle ingrep och vägrade att lasta en av de utländska bilar som körde för Bring/Skude, som de märkte kom tillbaka för att lasta var och varannan dag. Mycket tyder alltså på att många på aluminiumföretaget har känt till vad som har försiggått. Men Viksnes vill varken bekräfta eller förneka den historien.
– Generellt sett är Hydro inte speciellt begeistrade över aktörer som bryter mot norsk lag. Om det visar sig att den här informationen är korrekt, kommer detta att ställas mot det avtal vi har med Bring. Framtida diskussioner får sedan visa vad det kommer att leda till, säger Viksnes.

Pressansvarig på Posten Bring, Hilde Skaugrud har inte hört talas om fallet med Hydro-transporten när vi ringer upp henne. Men efter att ha kontrollerat saken ringer hon upp oss och bekräftar att ett lastbilsekipage som kört på uppdrag av Bring, blivit stoppat av polisen. Men att det skulle röra sig om ett misstänkt fall av olagligt cabotage, kunde hon inte få någon information om.
– Bring Cargo har undersökt saken internt och man berättar för mig att polisen lät bilen köra vidare, berättar Skaugrud.

För redaktionen bekräftas motsatsen av polisen på Notodden. Detta vill Skaugrud inte kommentera ytterligare.
– Vi slår till mycket hårt när sådana här avslöjanden kommer i dagen. Vi hade ju ett fall av olagligt cabotage vid Voss strax före jul där vi så snart det gick avbröt samarbetet med det berörda företaget. Det kommer att bli exakt samma sak i det här fallet om informationen visar sig vara korrekt, säger Hilde Skaugrud.

Inte heller Skude Transport & Spedisjon känner till att de är involverade i ett misstänkt fall av olagligt cabotage när vi ringer upp dem.
– Vi har flera utländska bilar som vi jobbar med, bekräftar Skudes transportledare Nina Skjølingstad Dahl.
Hon hävdar att det inte finns några avtal om fasta linjer för de utländska åkarna.
– Tre av dem kör fast för oss, men inte i ett fast upplägg. Vi mäklar endast last för dem. Vi försöker att hålla oss till reglerna och om den här bilen har gjort något olagligt på eget initiativ, måste vi se över våra rutiner, säger Skjølingstad Dahl.

På redaktionen kan vi konstatera att många förare och åkare hör av sig till oss, bland annat med tips om olagliga transportverksamheter på våra vägar. Både i Norge och i Sverige.
I Norge har man på senare tid vässat klorna rejält för att ta itu med den olagliga verksamheten. I Sverige är det betydligt sämre ställt med den saken.

Det är inte mer än tre månader sedan Bring senast var inblandad i illegal cabotageverksamhet. Och den gången bedyrade Norges transportminister, Magnhild Meltveit, att det inte skulle hända igen.
Nu har det hänt igen.
I Norge är det antagligen så, att Bring och Hydro har en del att prata om. Kanske med transportministern som en tredje part?

Om artikeln

Publicerad: 2012-03-26 09:51
Kategori: Nyheter
Taggar: Bring Hydro Norge Olagligt cabotage