Akkafrakts bilar flyger inte fram på vägarna.Fotograf: Akkafrakt

Förarutbildning har fått ner hastigheten

Akka – gåsen som inte flyger fram

Trafikverket mäter varje år med laserinstrument hur fort lastbilar, taxibilar och bussar kör. Nu har man mätt hastigheten på 21 098 fordon, varav några tusen i Skåne. Den nya mätningen visar att det går att sänka hastigheten och därmed öka säkerheten och minska utsläppen. Akkafrakt har under några år arbetat med att sänka hastigheten och arbetet har gett resultat, vilket Trafikverkets mätningar visar.

Trafikverket arbetar för att fler ska hålla hastighetsgränserna och har därför satsat resurser på att tillsammans med branscherna åkeri-, buss- och taxi och enskilda företag få ner hastigheterna. Resultatet från hastighetsmätningarna år 2011 visar att Trafikverkets 65 utvalda samarbetsföretag håller de tillåtna hastigheterna bättre än övriga företag som registrerats i mätningarna.
– Hastigheterna för tung trafik fortsätter nedåt och hastigheterna för trafiken totalt sett har gått ner ännu mer vilket innebär att det totalt sett ser mycket positivt ut, men det finns självklart fortfarande mycket att göra, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör.

Mätningarna visar att de företag som arbetar systematiskt och långsiktigt med hastighetsfrågan når bättre resultat. Det företag som bäst lyckas hålla tillåten hastighet gör det med 94 procent. Detta kan jämföras med övriga företag som håller tillåten hastighet med 51 procent. Trafikverkets samarbetsföretag har under år 2011 ett 19 000 ton mindre koldioxidutsläpp och en lägre bränslekostnad på 81 miljoner kronor än de övriga företagen i mätningen.

Det finns många åtgärder som samarbetsföretagen har vidtagit för att hålla hastigheterna bättre exempelvis utbildning, uppföljning och installation av stödsystem. En aktiv företagsledning är också en viktig framgångsfaktor.
Akkafrakt i Malmö har under många år arbetat aktivt för att sänka hastigheten bland sina fordon i syfte att öka säkerheten och minska utsläppen från fordonen. Och arbetet har gett resultat. Trafikverkets aktörsmätning visar att Akkafrakts lastbilar i stor utsträckning respekterar hastighetsgränserna.
– Åkerier, bussbolag och taxiföretag kan bidra till att sänka hastigheten på våra vägar genom att satsa på kompetenshöjande åtgärder. Vi satsar på att utbilda chaufförerna i sparsam körning vilket lett till en sänkning av vi hastigheten. Men åkerier har även satsat på hastighetsregulatorer som begränsar hastigheten på fordonen, säger Kent Högberg, utvecklingschef på Akkafrakt.

– Varje fordon som kör för fort är ett problem. Varje förare utsätter sin omvärld för större fara och förbrukar mer bränsle än nödvändigt. Om yrkestrafiken höll hastighetsbegränsningarna skulle enligt Trafikverkets bedömning upp till 15 människoliv räddas och drygt 230 000 ton koldioxid sparas varje år. Samtidigt skulle företagen spara över 1,1 miljard kronor per år genom lägre bränsleförbrukning och mindre slitage på fordonen, säger Claes Tingvall.

Om artikeln

Publicerad: 2012-02-29 15:25
Kategori: Nyheter
Taggar: Akkafrakt Hastighetsmätningar Sparsam körning Trafikverket