Tyskar ser positivt på 2012

Enligt det tyska federala finansdepartementet går den tyska ekonomin lite långsammare under vintermånaderna, de menar att nergången inte kommer att vara länge, skriver tyska logistiktidningen DVZ.

Det är särskilt inom industrin som produktionen kommer att fortgå i en lugnare takt.
I den senaste månadsrapporten från finansdepartementet hänvisas till att utvecklingen av ledande indikatorer bekräftar att det endast handlar om en tillfällig konjunkturnergång.

Under tredje kvartalet var tillväxten stark med en ökning av bruttonationalprodukten med 0,5 procent, jämfört med föregående kvartal. Ökningen drevs främst av inhemsk efterfrågan. Den privata konsumtionen ökade med 0,8 procent jämfört med föregående kvartal.

Man räknar med att exporten tappar tempo. I oktober sjönk exporten med 3,6 procent från föregående månad, efter ha ökat under de två föregående månaderna.

Om artikeln

Publicerad: 2012-01-02 16:05
Kategori: Nyheter
Taggar: