Framgångsrik försöksperiod med modulekipage i Danmark

Det danska försöket med modulekipage har nu varit igång i tre år. En omfattande utvärdering av studien visar nu att försöket har varit en stor framgång.
Vejdirektoratet har nu publicerat den slutliga rapporten för den omfattande utvärderingen av försöket med långa fordonståg.

Försöket med modulekipage startade den 24 november 2008. Nu cirka tre år senare, visar det sig i rapporten att projektet varit framgångsrikt.
Rapporten visar bland annat att modulekipagen leder till betydande samhällsekonomiska vinster, tack vare lägre transportkostnader och lägre utsläpp av koldioxid. Samtidigt visar det sig att modulekipagen har varit inblandade i relativt sett färre olyckor jämfört med andra tunga fordon.

– Jag är glad att vi nu har fått denna omfattande rapport, baserad på verkliga erfarenheter av modulekipage i Danmark, säger transportminister Henrik Dam Kristensen.
– Rapporten ger oss en bra grund för en framtida diskussion om modulekipage. Detta gäller för Danmark, men också i hög grad för EU, där Danmark under EU-ordförandeskapet kommer att sätta modulfordonen högre upp på dagordningen.

– Jag är också nöjd med det breda politiska stödet för att förlänga försöksperioden med fem år, så projektet löper nu vidare till slutet av 2016. Det ger oss möjlighet att belysa några av de frågor som kvarstår, tillägger Kristensen.

 

Om artikeln

Publicerad: 2012-01-23 15:46
Kategori: Nyheter
Taggar: Danmark Modulekipage Utvärdering