Åkerier tror inte på ytterligare bränslebesparingar

En ny rapport nyligen utgiven av Goodyear Dunlop visar att ett av sju europeiska åkerier, trots ansträngningar för att minska bränsleförbrukningen, spår att de kommer att få lägga ned verksamheten inom åtta år om inte drastiska insatser görs inom detta område.

Ett fordons bränsleförbrukning har en direkt påverkan på dess koldioxidutsläpp. Goodyear Dunlops rapport Road to 2020 visar att en tredjedel (30 procent) av Europas åkerier inte har en färdig plan för att kunna uppfylla kraven i den väntade Europatäckande koldioxidlagstiftningen. I sin senaste vitbok om transport gav Europeiska kommissionen åkerierna tydliga indikationer om att ytterligare lagstiftning och beskattning av bränsle och koldioxidutsläpp kommer att införas under det kommande decenniet.

Samtidigt vänder sig åkerier till industrin och policymakare för hjälp med att kunna bli effektivare:
– 1 av 3 vill att EU ska investera i teknik och utvecklingsprogram för bränsleeffektivitet:
– 1 av 4 vill ha en verktygsmodell som förutser kostnads- och koldioxidbesparingarna för investeringar i miljövänligare utrustning och miljöutbildning:
– 1 av 4 vill ha mer information om de faktorer som påverkar bränsleeffektiviteten:
– 1 av 5 vill ha europeisk lagstiftning som premierar effektiva åkerier.

– Det finns ett enormt tryck på vägtransportsektorn för att nå Europas ambitiösa mål när det gäller klimatförändringarna, men trots deras engagemang för bränsleekonomin, så visade det sig att många åkerier skulle kunna vara bättre förberedda på att hantera kostnaden och verksamhetspåverkan för en eventuell koldioxidlagstiftning, säger Michel Rzonzef, vice vd för Goodyear Dunlops däckverksamhet för kommersiella fordon i EMEA.

Rzonzef menar att forskningen bekräftar att den överväldigande majoriteten av åkerierna redan har vidtagit kraftfulla åtgärder för bränsleeffektiviteten och därför har svårt att se vad mer de kan göra för att förbättra den ännu mer och sänka koldioxidutsläppen för att nå ännu tuffare mål.
– Däck med lägre rullmotstånd är ett alternativ för att förbättra ett åkeris bränsleeffektivitet – bland många andra, som förarutbildning i miljövänligare körning, bättre logistik, färdplanering och fordons aerodynamik.

Med stigande bränslepriser och att två av fem åkerier rapporterar att deras kunder pressar dem att bli mer miljövänliga, är det inte förvånande att över 90 procent av åkerierna redan arbetar med att förbättra sin bränsleeffektivitet. Bland annat så har 70 procent av åkerierna investerat i utbildning i miljövänligare körning, 60 procent har har köpt mer effektiva fordon, 40 procent har förbättrat sin logistik och färdplanering och lika många har övergått till mer bränsleeffektiva däck.

Med endast åtta procent av åkerierna som inte har vidtagit någon åtgärd för att sänka sin bränsleförbrukning är Europas åkerier skeptiska till hur mycket de kan öka effektiviteten och minska utsläppen. 7 av 10 europeiska åkerier arbetar för närvarande mot egna mål för att minska antingen bränsleförbrukningen eller koldioxidutsläppet. Eftersom omfattande insatser redan görs är åkerierna konservativa i sin uppskattning av vilka ytterligare bränslebesparingar som är möjliga:
– 52 % av åkerierna tror inte att de kan uppnå större bränslebesparingar än 10 procent:
– Endast 1 av 10 tror att sektorn kan uppnå bränslebesparingsmålet på 20 procent i EU:s 20-20-20-mål:
– 1 av 5 åkerier är osäkra på om några ytterligare besparingar är möjliga.

Intressant nog är åkerier från länder med lägre bränslepriser mer optimistiska. I både Polen och Spanien, där bränslekostnaderna ligger under genomsnittet i EU, är en femtedel av åkerierna övertygade om att de kan uppnå ytterligare 20 procent besparingar till år 2020. I Storbritannien, där priserna är högre än det europeiska genomsnittet, tror dock en tredjedel av åkerierna att de har gjort allt de kan för att förbättra bränsleeffektiviteten och att det inte finns något mer som kan göras.

Baserat på resultaten uppmanar Goodyear Dunlop policymakare att beakta följande rekommendationer för att hjälpa den kommersiella vägtransportsektorn att minska utsläppen och öka effektiviteten:
– Gör system för övervakning av luftryck i däcken obligatoriskt för alla nya tunga fordon:
– Investera i bättre teknik för övervakning av lufttryck i tunga fordon:
– Erbjud premier till åkerier som investerar i aerodynamiska förbättringar eller köper däck som är A-, B- eller C-klassade i EU:s nya däckmärkning, både när det gäller rullmotstånd och våtgrepp:
– Justera EU:s regler för tunga fordons vikt och höjd för att öka effektiviteten.

Om artikeln

Publicerad: 2012-01-27 14:53
Kategori: Nyheter
Taggar: