Böter för otillåtet anbudssamarbete om transporter

Två entreprenadföretag har accepterat avgiftsförelägganden efter att de gjort sig skyldiga till ett otillåtet samarbete när de lämnade in anbud vid en upphandling av bygg- och anläggningstransporter i Uppsala.

De två företagen deltog i en upphandling avseende transport av förbränningsrestprodukter från Vattenfalls kraftvärmeanläggningar i Uppsala och Knivsta. Deras anbud var i stora delar identiska.

Trots att båda företagen lämnade självständiga konkurrerande anbud angav de varandra som tilltänkta underentreprenörer, och utbytte information om sina respektive slutliga anbudspriser, innan de lämnade anbuden till Vattenfall.

Enligt konkurrensreglerna är det inte tillåtet för konkurrerande anbudsgivare att samarbeta inför en upphandling. Företagen ska nu betala böter (konkurrensskadeavgift) på sammanlagt närmare en halv miljon kronor.
– Anbudskarteller sätter konkurrensen ur spel. De är allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna. När konkurrenter kommer överens om priser och riggar anbuden är risken uppenbar att beställaren inte får den bästa varan eller tjänsten till ett fördelaktigt pris. Kunder och konsumenter är alltid de som slutligen drabbas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Båda de aktuella företagen har gått med på ett så kallat avgiftsföreläggande. Det innebär att de godkänner Konkurrensverkets krav att betala böter (konkurrensskadeavgift). Någon kostsam domstolsprocess blir därmed inte aktuell.
– Detta är tredje gången som vi använder oss av avgiftsföreläggande vid en kartell. Det är en bra metod som ger snabba och säkra avslut. Därmed kan vi också ge snabba och tydliga signaler att otillåtna samarbeten leder till en kännbar påföljd, säger Dan Sjöblom.

De två företagen, Björn Hägglunds Maskiner AB och Uppsala Asfaltsanläggningar AB, har accepterat att betala 175 000 kronor respektive 293 000 kronor i böter.

Om artikeln

Publicerad: 2011-12-15 14:51
Kategori: Nyheter
Taggar: Brott och straff Kartell Konkurrensregler