Visionärt utspel om bättre infrastruktur

?Infrastruktur handlar inte bara om byggande av vägar och räls, utan ska bana vägen för effektiva, intelligenta, hållbara och säkra transporter, plus säkra rastplatser. Goda transportförbindelser är basen för tillväxt och sysselsättning i Europa.?
Det är kort sagt budskapet i EU-kommissionens nya förslag till hur EU ska använda cirka 32 miljarder Euro (nästan motsvarande 280 miljarder svenska kronor) för att förbättra infrastrukturen från 2014 till 2020.

I förslaget, som lades fram i mitten av oktober, visas ett huvudnät i vilket ingår projekt som till exempel Fehmarnförbindelsen som ska binda samma norra och centrala Europa. I ett samtidigt regionalt och nationellt transportnät vill kommissionen säkra att ingen medborgare eller företag ska befinna sig längre än 30 minuter från huvudnätet år 2050.

Det som är nytt är att kommissionen nu lägger vikt på att infrastruktur inom EU ska vara av hög kvalitet, hållbart och säkert. Det ska bland annat etableras säkra rastplatser för EU-pengar längs transportnätverkets motorvägar.

EU-kommissionens förslag ska antas av Ministerrådet och Europaparlamentet i gemenskap. Förslagen är tätt knutna till anslagsförslaget om 32 miljarder Euro för transportinfrastruktur under perioden 2014-2020 som kommissionen lade fram tidigare i år. Även det förslaget ska antas av Rådet och Parlamentet, innan det kan träda i kraft. Det finns därmed inga garantier att vare sig pengar eller ambitioner överlever den politiska behandlingen.

Om artikeln

Publicerad: 2011-11-09 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: