Scania och KTH utökar sitt samarbete

Scania och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH) satsar på ökad samverkan mellan akademi och industri. Ett fördjupat samarbete som ska stärka KTH:s forskning och utbildning liksom Scanias framtida kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning blir en allt mer central fråga för näringslivet, samtidigt som akademin ser behov av att stärka omvärldsanknytningen och kontakten med näringslivet.
Genom ett nytt samarbetsavtal mellan KTH och Scania förs en nära dialog kring framtida kompetensbehov och forskning.

Dessutom ska Scania skapa en företagsstruktur som ökar utbudet av examensjobb och andra projektutmaningar för KTH:s studenter och doktorander, samt bidra med adjungerade lärare till olika utbildningar.
– En attraktiv och högkvalificerad ingenjörs- och forskarutbildning är en förutsättning för att bevara och utveckla svensk forskning och fordonsindustri, säger Scanias vd och koncernchef Leif Östling.

Tillgången till ingenjörer är direkt avgörande för verkstadsindustrins möjligheter att konkurrera på världsmarknaden med utgångspunkt från Sverige. Scania behöver rekrytera mellan 300 och 600 högskole- och civilingenjörer per år.

KTH i Stockholm utgör en viktig rekryteringsbas för Scania – av bolagets 10 500 medarbetare i Stockholmsregionen är cirka 3 000 högskole- och civilingenjörer.
– Det är värdefullt för KTH att kunna underlätta formerna för personutbyte mellan akademi och näringsliv, säger KTH:s rektor Peter Gudmundson.
– Vi är övertygade om att den här sortens samverkan bidrar till ökad kvalitet i såväl forskning som högre utbildning vid KTH samt ökad innovationskraft för våra partnerföretag.

Om artikeln

Publicerad: 2011-11-02 16:00
Kategori: Nyheter
Taggar: