DHL först i branschen med riktig miljöfrakt

DHL Freight lanserar idag, den 17 november, tjänsten Miljöfrakt. Detta ska enligt transportföretaget ge näthandlande svenskar en möjlighet att ta ansvar för miljön.

Genom att välja Miljöfrakt vid transport av varorna, kan e-handelskunder på ett mycket direkt och konkret sätt själva bidra till en minskning av växthusgastillskottet, beskriver DHL i ett pressmeddelande.

Miljöfrakt är enligt företaget den första reducerande miljöfraktlösningen i sitt slag på den svenska marknaden och kommer i ett första skede att erbjudas landets e-handlare, som i sin tur kan erbjuda svenska folket tjänsten.

Den nya tjänsten beskrivs som en utsläppsreducerande tjänst. Varje kund som väljer Miljöfrakt bidrar till en faktisk minskning av utsläpp av fossilt koldioxid i atmosfären. Det handlar om att styra om transporter som går på fossila bränslen till lastbilar som tankas med förnyelsebara drivmedel. Att ha en, av oberoende part, verifierad process för Miljöfrakt, är något som DHL Freight är ensamma om på marknaden.

? DHL Freight är en aktiv spelare inom miljöområdet och vi tar genom denna lansering en än mer aktiv roll i detta arbete. Med Miljöfrakt gör vi en direkt skillnad, utan omvägar, och det är vi stolta över. Dessutom möter denna lansering ett behov då dagens konsumenter är medvetna och efterfrågar miljöeffektiva alternativ i allt större utsträckning. Vårt mål är att reducera påverkan på miljön för varje år som går, och det här är en viktig milstolpe i det arbetet, säger Carl-Anders Keller, produktchef på DHL Freight.

Den som väljer att få sina varor transporterade med DHL Freight:s Miljöfrakt betalar en extra kostnad på cirka 10 kronor.

DHL har som mål att reducera koldioxidutsläppen med 30 procent fram till år 2020, mätt utifrån 2008 års nivå. DHL arbetar aktivt med det globala miljöprogrammet Go Green, där Sverige är framträdande. Bland annat utbildar DHL Freight sina egna svenska åkeriförare i sparsam körning och företaget utvärderar ständigt modern teknik för hur transporter ska kunna effektiviseras, och hur transportnätverket ska utnyttjas.

Om artikeln

Publicerad: 2011-11-17 08:52
Kategori: Nyheter
Taggar: