Nya regler för ADR-transporter

Sedan i februari gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods på väg, i terräng och på järnväg, ADR-S och RID-S. Det är Myndigheten f...

Sedan i februari gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods på väg, i terräng och på järnväg, ADR-S och RID-S. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som gett ut de nya föreskrifterna MSBFS 2011:1-2.

Föreskrifterna innehåller nya bestämmelser om utbildning av förare som transporterar farligt gods.

Att Bilprovningens monopol på ADR-kontroller tagits bort är ett skäl till revideringen Dessutom har man infört nya bestämmelser om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC).

De äldre föreskrifterna MSBFS 2009:2-3 som ska ersättas kan användas under en övergångsperiod fram till och med 30 juni.

Om artikeln

Publicerad: 2011-06-17 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: