Utsläppen från vägtrafiken oförändrade

Under de senaste tolv månaderna har antalet bilar i trafik ökat med en procent, medan nya bilars snittutsläpp av CO2 minskat från 165 g/km till 15...

Under de senaste tolv månaderna har antalet bilar i trafik ökat med en procent, medan nya bilars snittutsläpp av CO2 minskat från 165 g/km till 156 g/km, vilket inte kompenserar trafikökningen, enligt Trafikverket, Naturvårdsverket och Konsumentverket.
Utsläppen har ökat med 13 procent sedan 1990, och de senaste två årens minskade utsläpp har nu vänt. Myndigheterna önskar effektiv kollektivtrafik och nya möjligheter att gå och cykla.

Om artikeln

Publicerad: 2011-02-25 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: