Orättvis konkurrens

Transportbranschen i Europa är utsatt för en konstant ökande konkurrens från små lastbilar under 3,5 ton. Fordon som ofta transporterar gods som ...

Transportbranschen i Europa är utsatt för en konstant ökande konkurrens från små lastbilar under 3,5 ton. Fordon som ofta transporterar gods som borde vara transporterade i samlad form på långt färre och större lastbilar.
Det är EU-kommissionens avdelning för transport och mobilitet som genomfört en undersökning av transportmarknaden i hela EU-området. Resultatet har offentliggjorts i en rapport med namnet ”Light Goods Vehicles in the Road Transport Market of the European Union”.
Inom EU finns det grundläggande kravet att varor och servicetjänster ska kunna flyta fritt mellan medlemsländerna.
Rapportens författare har beräknat att knappt fem procent av den gränsöverskridande godsmängden transporteras på små transportbilar.
På ett sätt handlar det inte om orättvis konkurrens eftersom priset på transporterna är minst 25 procent dyrare än om det transporterades på en stor lastbil eller på järnväg.
Från Österrike anför man dock att det stora problemet med lastbilar på 3,5 ton är att de är överrepresenterade i olycksstatistiken och när det gäller bötfällningar. De pekar också på bristande utbildning, brister när det gäller arbetstidsregler eftersom de inte omfattas av kör- och vilotidsbestämmelserna.

Om artikeln

Publicerad: 2011-02-25 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: