Mer maut att vänta

Snart hjälper det inte att köra alternativa vägar i Tyskland för att spara pengar på att undvika vägskatten, mauten. Genom att utvidga mauten ti...

Snart hjälper det inte att köra alternativa vägar i Tyskland för att spara pengar på att undvika vägskatten, mauten. Genom att utvidga mauten till att också omfatta 200 av totalt 380 mil Bundesstrassen räknar den tyska regeringen med att kunna inkassera tresiffriga miljonintäkter. Utvidgningen görs för att förhindra att allt fler lastbilar ska välja alternativa vägar för att spara in motorvägsavgiften.
Den utvidgade mauten införs enligt uppgift under 2011.
Den tyska transportbranschen är i uppror. De räknar med att det hela på årsbasis kommer att kosta cirka 6 000 euro, drygt cirka 51 500 svenska kronor, för en euro 3 lastbil.

Om artikeln

Publicerad: 2011-01-28 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: