Gemensamma EU-mål för ökad trafiksäkerhet

EU:s 27 medlemsländer tog den 2 december ett steg närmare mot en gemensam europeisk säkerhet på vägarna under tiden 2011-2020.Först och främst ...

EU:s 27 medlemsländer tog den 2 december ett steg närmare mot en gemensam europeisk säkerhet på vägarna under tiden 2011-2020.
Först och främst uppmanar ministrarna till en integrerad trafiksäkerhet på vägarna inom flera politiska områden inom EU. De pekar på att trafiksäkerhet också kan vara ett ämne när det gäller utbildningar, polisen eller inom det rättsliga samarbetet i EU-politiken, liksom när det gäller klimatfrågor och skattepolitiken.
Ministrarna framhåller också att är ökad trafiksäkerhet inom EU är ett gemensamt ansvar. Det är ett område som påverkar och inryms hos många offentliga och privata intressenter. De menar att det därför är viktigt att alla deltar i arbetet med en säkrare trafik på vägarna.
Transportministrarna uppmanar bland annat arbetsgivare i Europa att vägleda och informera sina medarbetare om trafiksäkerhet.

Om artikeln

Publicerad: 2010-12-17 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: