Mer gods per lastbil ökar välståndet

Den senaste ekonomiska rapporten vad gäller konjunktur- och produktionsutvecklingen i Danmark, visade en dålig utveckling av produktiviteten. Den da...

Den senaste ekonomiska rapporten vad gäller konjunktur- och produktionsutvecklingen i Danmark, visade en dålig utveckling av produktiviteten. Den danska åkeriorganisationen, DTL, menar att transportnäringens bidrag till en ökad produktivitet är att lastbilar får köra med högre totalvikter och ökade axeltryck.
– Ska transportnäringen ha möjlighet att öka sitt samhällsansvar och bidra till att landets välstånd kan upprätthållas på lång sikt genom en hög produktivitet, är det viktigt att politikerna tillåter högre totaltvikt och axeltryck, säger DTL:s vd Erik Østergaard.

Om artikeln

Publicerad: 2010-11-19 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: