40 miljarder till transporterna

I budgetpropositionen föreslår regeringen att 39,8 miljarder kronor anvisas för området transportpolitik under 2011. Av dessa medel anvisas 20,7 m...

I budgetpropositionen föreslår regeringen att 39,8 miljarder kronor anvisas för området transportpolitik under 2011. Av dessa medel anvisas 20,7 miljarder till väghållning och 12,8 miljarder till banhållning inom järnvägssektorn.
Transportstyrelsen får ett ramanslag om cirka 2,3 miljarder kronor och Trafikverket 1,5 miljarder.
”Regeringens politik syftar till att utveckla alla delar av transportsystemet så att det samlat kan möta de ökande kraven från det moderna samhället med stora utmaningar som exempelvis klimatförändring, förändringar i befolkningsmönster, näringslivets lokalisering och tillväxt, en allt äldre befolkning och den tilltagande globaliseringen”, skriver regeringen på sin hemsida.
I propositionen föreslår regeringen också att Rikstrafikens och Rederinämndens verksamheter införlivas i Trafikverket från och med 1 januari 2011.
Genom att undanta alkolås från förmånsbeskattning vill regeringen få till stånd en ökad användning av dessa i förebyggande syfte.
”Ett sådant undantag väntas öka intresset hos anställda att ha alkolås i sina förmånsbilar samt leda till att marknaden för alkolås breddas”, skriver regeringen.

Om artikeln

Publicerad: 2010-11-19 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: