Branscherna säger nej till förslag om kör och vilotider

Transportstyrelsens förslag om kontroll av kör- och vilotider i företag är inte verklighetsanpassat och omöjligt att följa. Det menar organisationerna för de svenska buss- och åkerinäringarna. I gemensamma remissyttrande säger de nej till Transportstyrelsens förslag.

– Det förslag som Transportstyrelsen nu presenterat är fullt med brister och kommer att orsaka stora problem för kollektivtrafiken och andra transporter om det i nuvarande form skulle genomföras redan den 1 januari 2011, säger Anders Lundström, styrelseordförande i BR och vd i Busslink i Sverige AB.
Istället föreslår man att regeringen bör tillsätta en departementsutredning för att i samråd med organisationerna utarbeta ett realistiskt förslag. Särskilt sanktionssystemet, som är helt nytt, bör utredas noggrant. Man menar att branschens uppfattning är, att det krävs en ordentlig genomlysning av hela rättsområdet innan de nya reglerna kan träda i kraft.

Om artikeln

Publicerad: 2010-10-22 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: