Företagsbilar beskattas för lågt

För låg beskattning av tjänste- och företagsbilar snedvrider marknaden, ökar CO2-utsläppen och innebär förlorade skatteintäkter på nästan 0...

För låg beskattning av tjänste- och företagsbilar snedvrider marknaden, ökar CO2-utsläppen och innebär förlorade skatteintäkter på nästan 0,5 procent av EU:s BNP, enligt en ny rapport från Copenhagen Economics.

Om artikeln

Publicerad: 2010-09-24 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: