Positiva siffror från DHL

Logistikkoncernen Deutsche Post DHL uppnådde en dubbelsiffrig ökning i sin försäljningstillväxt för andra kvartalet i år. Samtidigt nära förd...

Logistikkoncernen Deutsche Post DHL uppnådde en dubbelsiffrig ökning i sin försäljningstillväxt för andra kvartalet i år. Samtidigt nära fördubblade man rörelseresultatet jämfört med samma period förra året. En positiv utveckling inom DHL:s affärsområden är den bakomliggande orsaken till intäktsökningen om 15,6 procent till 12,8 miljarder euro, jämfört med andra kvartalet 2009. Den positiva tillväxten speglar bland annat den ökade efterfrågan inom transportnäringen, som i sin tur stärks av en allmän ekonomisk återhämtning och fördelaktiga valutaeffekter.

Deutsche Post DHL:s underliggande resultat, EBIT, uppgår till totalt 503 miljoner euro (motsvarande 4,887 miljoner kronor) – en ökning med 95,7 procent jämfört med samma period förra året. Koncernens sammanlagda nettovinst ökade med 22,7 procent till 81 miljoner euro under andra kvartalet 2010, detta trots engångskostnader om 250 miljoner euro främst relaterade till avyttringen av inrikesverksamheten för Express-divisionen i Frankrike.

– Vi fungerar som ett nav i den globala handeln, vilket innebär att vi gynnas av återhämtningen i världsekonomin under det andra kvartalet, säger Deutsche Post DHL:s koncernchef Frank Appel.

Om artikeln

Publicerad: 2010-08-20 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: