EU agerar mot långa lastbilsekipage

Efter ha fått kännedom, av den tyska alliansen för fler järnvägstransporter, om så kallade illegala gränsöverskridande transporter med längre...

Efter ha fått kännedom, av den tyska alliansen för fler järnvägstransporter, om så kallade illegala gränsöverskridande transporter med längre tunga lastbilsekipage mellan Tyskland och Danmark, har EU-kommissionen beslutat sig för att agera. EU:s transportansvarige kommissionär, Siim Kallas, har meddelat att alla medlemsstater inom kort ombeds att informera EU om möjliga olagliga gränsöverskridande transport med sådana längre tunga lastbilsekipage.
Danmark har fått en särskilt uppmaning att rapportera om sådana rapporter sedan 2008. Enligt officiella siffror sker den aktuella typen av transporter över Öresundsbron, mellan Sverige och Danmark, cirka 1 500 gånger varje månad.
Under tiden har den tyska regeringen flyttat fram ett tillstånd att i hela landet få använda längre tunga lastbilsekipage från början av 2011. Enligt den tyska dagstidningen Die Welt är det klart att 150 fordon kommer att utnyttjas från första dagen.

Om artikeln

Publicerad: 2010-06-18 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: