Scania återanställer

Scania planerar att återanställa 500 medarbetare vid de europeiska produktionsanläggningarna.
? Den fortsatta återhämtningen av den globala efterfrågan gör att vi behöver öka bemanningen för att klara en högre produktionstakt under det tredje kvartalet, säger Anders Nielsen, Executive Vice President och ansvarig för Scanias produktion.

Antalet återanställningar inom produktionen som planeras fram till halvårsskiftet motsvarar en fjärdedel av de anställda som inte fick sina tidsbegränsade kontrakt förlängda till följd av den kraftiga nedgång som följde efter finanskrisen 2008.
– Vi har använt perioden av låg beläggning inom produktionen till insatser för att förbättra metoder och arbetssätt. De förbättringar som våra medarbetare har utvecklat kommer att resultera i en avsevärt förbättrad produktivitet, säger Anders Nielsen.
Sedan slutet av 2008 har antalet anställda inom Scanias produktion minskat med cirka 3 000 personer, varav 2 000 visstidsanställda som inte fått sina kontrakt förlängda. Resterande del av minskningen beror på stopp för ersättningsrekrytering till följd av till exempel pensionsavgångar.
De visstidsanställda som inte fick sina kontrakt förlängda i slutet av 2008 och 2009 har förtur i Scanias rekrytering.

Om artikeln

Publicerad: 2010-05-21 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: