Förnybara drivmedel ökade 2009

År 2009 minskade både bensin- och dieselanvändningen, liksom E85, men andelen förnybart i transportsektorn ökade till 5,4 procent mot 4,9 procent...

År 2009 minskade både bensin- och dieselanvändningen, liksom E85, men andelen förnybart i transportsektorn ökade till 5,4 procent mot 4,9 procent 2008, tack vare ökad biogasanvändning samt FAME till låginblandning i diesel, allt enligt Energi myndigheten.

Om artikeln

Publicerad: 2010-05-21 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: