Dansk kilometerskatt allt mer aktuell

Den danska regeringen, i samarbete med Dansk Folkeparti, lanserade nyligen nya skatter som bland annat innehåller så kallade gröna avgifter på las...

Den danska regeringen, i samarbete med Dansk Folkeparti, lanserade nyligen nya skatter som bland annat innehåller så kallade gröna avgifter på lastbilar som beräknas gälla från 2012. Det handlar om en kilometeravgift.
– Man räknar med en extra skatteinkomst till staten på 600 miljoner kronor från mitten av 2012, vilket är förutom de 400 miljoner vi redan betalar årligen i vägavgifter, säger Erik Östergaard, vd för åkeriorganisationen DTL.
– Om regeringen, som de skriver i sitt pressmeddelande, baserar sin kilometerskatt på ett välkänt inkasseringssystem som redan finns i andra länder, antar vi att det kostar 500 miljoner kronor årligen i administrativa avgifter, vilket motsvarar ungefär 30 procent av intäkterna – eller mer.
– Detta är naturligtvis positivt för de hundratals anställda som en sådan administration kräver. Det innebär också stora inkomster för utländska leverantörer av teknik och mjukvaror, men det är samtidigt ett oacceptabelt sätt att kräva in skatter på. En genomsnittlig kostnad för att ta in skatter på i Danmark kostar bara en bråkdel av detta, nämligen cirka 0,6 procent av skatteintäkterna, tillägger Östergaard.
– Vi hoppas bara inte att regeringen tänkt utnyttja det administrations- och tekniktunga tyska Maut-systemet som är vare sig grönt, intelligent eller något som ändrar godsströmmar.

Om artikeln

Publicerad: 2010-05-21 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: