Trafikverket istället för Vägverket

Den 1 april startade den nya myndigheten Trafikverket. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvä...

Den 1 april startade den nya myndigheten Trafikverket. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Verket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.
Trafikverket omfattar verksamheten vid tidigare Banverket, Vägverket samt vissa verksamheter vid SIKA, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. I samband med detta avvecklas Banverket, Vägverket och SIKA.
Allmänheten kommer enklast i kontakt med Trafikverket via växelnumret 0771-921 921 eller via webbplatsen www.trafikverket.se. Trafikverkets kundtjänst besvarar dygnet runt frågor från allmänheten om bland annat aktuell trafikinformation. Tillsvidare når du även kundtjänst genom att ringa 0771-24 24 24.

Om artikeln

Publicerad: 2010-04-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: