Minst tio år till en fast HH-förbindelse

Väg- och järnvägsnät i norra Själland är långt ifrån utbyggt för att kunna klarar trafiken från och till en bro eller tunnel mellan Helsingb...

Väg- och järnvägsnät i norra Själland är långt ifrån utbyggt för att kunna klarar trafiken från och till en bro eller tunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Det fastslår den danske trafikpolitikern Kristian Pihl Lorentzen i en kommentar till den svenska infrastrukturplanen i vilken en sådan förbindelse ingår.
– Vi utesluter in en sådan förbindelse för alla framtid, men det är under alla omständigheter ett mycket långsiktigt projekt. Det är ingen glädje med en högklassig väg- och tågförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör innan det skapas med kapacitet på järnvägen mellan Helsingör och Köpenhamn och en avlastning av den redan mycket trafikbelastade motorvägen på samma sträcka, påpekar Pihl Lorentzen.
– Mycket av infrastrukturen på Själland är baserad på den befintliga fasta förbindelsen över Öresund.
En något annan syn på det svenska initiativet har den danska åkeriorganisationen DTL:s ordförande Erik Östergaard.
– En fast HH-förbindelse skulle få en enorm betydelse för den danska transportnäringen och utvecklingen av hela Själland som ett logistiskt brohuvud till Norden och Baltikum, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2010-04-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: