Vägverket fortsätter att bygga ut sitt övervakningssystem

Vägverket fortsätter att ansluta anläggningar till den webbaserade tjänsten för driftövervakning, Infracontrol Online. Nu har ytterligare drygt ...

Vägverket fortsätter att ansluta anläggningar till den webbaserade tjänsten för driftövervakning, Infracontrol Online. Nu har ytterligare drygt 600 driftlarm från Region Skåne och Sydöst anslutits, däribland de variabla skyltarna på Ölandsbron. Driftstörningar kan nu upptäckas snabbt och informationen vidarebefordras automatiskt till rätt person för åtgärd.
– Det är bra att vi nu har en samlande punkt för våra driftlarm, säger Björnåke Sevefelt, förvaltare på region Sydöst. De enkla funktionerna för uppföljning och analys kommer att ge oss ett bra stöd i det dagliga drift- och underhållsarbetet.

Om artikeln

Publicerad: 2010-03-26 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: