Förnybart bränsle på väg upp

Inhemskt producerad förnybar energi i Sverige kan komma att utgöra 25 procent av energianvändningen inom vägtrafiken 2030, enligt en Chalmersrappo...

Inhemskt producerad förnybar energi i Sverige kan komma att utgöra 25 procent av energianvändningen inom vägtrafiken 2030, enligt en Chalmersrapport.
Oljebolagens branschorganisation, Svenska Petroleum Institutet (SPI), har uppdragit åt forskare från Chalmers att undersöka möjligheten till inhemsk produktion av förnybara drivmedel i Sverige fram till 2030.
Regeringen gav i energi- och miljöpropositionerna under våren 2009 sin syn på framtiden och redovisade visionen att Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030.
Drivmedelsbranschen vill ha en dialog med regeringen om hur detta ska gå till. Andelen förnybara drivmedel uppgår i Sverige i dag till drygt 5 procent.
Detta är i hög grad ett resultat av ett självständigt initiativ från drivmedelsbranschen, genom låginblandning av etanol i bensin och FAME i diesel.
– Vi känner ett stort ansvar för arbetet med att sänka koldioxidutsläppen från trafiken, men för att det ska kunna bli verklighet så måste vi kunna få föra en dialog med regeringen, säger SPI:s vd Ulf Svahn.

Om artikeln

Publicerad: 2010-03-26 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: