Trängselskatt blir otillräcklig

Utan nya åtgärder är trafiksituationen i Stockholm densamma om 15 år som innan skatten infördes, enligt WSP som också anger att skatten är effe...

Utan nya åtgärder är trafiksituationen i Stockholm densamma om 15 år som innan skatten infördes, enligt WSP som också anger att skatten är effektiv som styrmedel och lätt kan justeras för att minska trafiken. Regionplanekontoret anger att en höjning av maxavgiften till 160 kr/dygn i dagens penningvärde kan behövas för att nå regionens klimatmål, att till år 2030 minska CO2-utsläppen med 30 procent.

Om artikeln

Publicerad: 2010-02-26 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: