Ackrediterat testlaboratorium för alkolås

Sveriges första testlaboratorium för alkolås har ackrediterats av Swedac. Det är MHF Affärsverksamhet AB i Tibro som efter sedvanlig kontroll av ...

Sveriges första testlaboratorium för alkolås har ackrediterats av Swedac. Det är MHF Affärsverksamhet AB i Tibro som efter sedvanlig kontroll av kompetens och behörighet nu blivit ackrediterat för provning av alkolås enligt SS-EN 50436-2.
Det har under flera års tid funnits en önskan från olika grupper i samhället om att användningen av alkolås ska öka. Det har gällt till exempel skolskjutsar, taxibilar och bussar. Men något svenskt laboratorium som har varit ackrediterat för testning av alkolåsens funktioner har inte funnits.
– Mot den bakgrunden känns det bra att det nu finns ett svenskt laboratorium som har den efterfrågade kompetensen, säger Annika Norling, teknisk handläggare på Swedac.

Om artikeln

Publicerad: 2010-02-26 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: