Fortsatt starkt stöd för trafiksäkerhetskameror och mitträcken

Hos trafikanterna finns en stor acceptans till många av de åtgärder som görs för att öka trafiksäkerheten. Det gäller mitträcken på större vägar, trafiksäkerhetskameror, alkolås och bilbältespåminnare. Detta framgår av den årliga undersökning som SCB sedan 1981 genomför på uppdrag av Vägverket.

Kvinnor är generellt mer positiva än män och äldre mer positiva än yngre till olika trafiksäkerhetsåtgärder.
– Trafikanterna blir allt mer positiva till stöd av tekniska system i bilen. Två av tre tycker att alla bilar borde ha alkolås. Mer än hälften anser att alla bilar borde ha ett tekniskt hjälpmedel så att föraren lättare ska kunna hålla hastighetsgränserna, 80 procent tycker att alla större vägar borde förses med mitträcken för att förhindra möteskollisioner, kommenterar Vägverkets generaldirektör Lena Erixon årets undersökning.

70 procent för kameror

Mer än 70 procent anser att trafiksäkerhetskamerorna är ett bra sätt att kontrollera hastigheten. Det finns ett allt större stöd för att sänka hastighetsgränser för att därmed öka säkerheten. Mer än 50 procent anser detta jämfört med ca 40 procent åren 2000 och 2001.
16 procent av de som kört bil senaste året uppger att de somnat eller nästan somnat bakom ratten. Andelen är högst bland män i åldern 20 – 24 år med 36 procent.
Mer än hälften anser att gränsen för rattfylleri borde vara 0.0 promille.
I undersökningen ställdes attityd- och beteendefrågor om trafiksäkerhet till elva tusen slumpmässigt valda personer i åldern 15 – 84 år. Svarsfrekvensen uppgick till drygt 60 procent.

 

Om artikeln

Publicerad: 2009-12-18 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: