Ny myndighet tar över tillståndshanteringen

Den 1 januari 2010 tar Transportstyrelsen över ansvaret för tillståndsgivning och tillsyn för yrkestrafiken på väg från länsstyrelserna. Det innebär att du som söker tillstånd för att få bedriva yrkestrafik eller vill bli taxiförare ska kontakta Transportstyrelsen istället för länsstyrelsen från årsskiftet.

Det är också till Transportstyrelsen du ska skicka dina handlingar, betala in avgifter och ställa frågor om ditt tillstånd eller din taxiförarlegitimation från och med den 1 januari 2010.
Transportstyrelsen kommer att bedriva verksamhet på fyra orter med personal i Umeå, Stockholm, Göteborg och Kristianstad. Utgångspunkten är att kontakten med myndigheten, beroende på typ av ärende, alltid ska kunna ske skriftligen, via webben eller på telefon.

Överlastavgifter

Regeringen har även föreslagit att hanteringen av överlastavgifter ska flyttas över till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen har därför tagit fram ett förslag till nya föreskrifter, som reglerar inbetalning av överlastavgift. Beslut om de nya föreskrifterna kommer sannolikt att fattas i slutet av året och gälla från 1 januari 2010.

Enklare via nätet

Samtidigt som organisationen förändras införs flera nya e-tjänster på www.yrkestrafiken.se.
Du kommer bland annat att kunna anmäla fordon som ska användas i trafiken, anmäla byte av trafikansvarig, ansöka om gemenskapstillstånd och få svar på frågan om vad som finns registrerat om ditt trafiktillstånd.
I december skickar Transportstyrelsen ut information till alla som berörs, med en personlig säkerhetskod och mer detaljerad information om de nya e-tjänsterna samt en förklaring av vilka betalningsrutiner och adresser som gäller från årsskiftet. Du hittar även aktuell information på www.yrkestrafiken.se.

Yrkestrafikmärket slopas

En annan förändring är att yrkestrafikmärket slopas från årsskiftet. Regeringen fattade beslut om detta tidigare i år och syftet är att minska de administrativa kostnaderna för näringslivet. Skyldigheten att anmäla fordon som ska användas med stöd av trafiktillståndet, kvarstår dock.

Om artikeln

Publicerad: 2009-11-20 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: