50 procent av svenskarna ser för dåligt

I mitten av oktober genomförde NTF och Synoptik "Synbesiktningen", en aktivitet där män och kvinnor runt om i landet erbjöds gratis synundersökni...

I mitten av oktober genomförde NTF och Synoptik ”Synbesiktningen”, en aktivitet där män och kvinnor runt om i landet erbjöds gratis synundersökning. Samtidigt genomfördes en enkät där personer tillfrågades om hur de upplever sin syn i trafiksammanhang. Av de 3 490 deltagarna i ”Synbesiktningen” kunde optikerna konstatera att 1 757 stycken, det vill säga ungefär hälften, har problem med synen som inte har åtgärdats.
– Resultatet ligger i linje med det vi sett tidigare, berättar Nils Petter Gregersen, trafiksäkerhetsexpert på NTF. Många ser sämre än vad de själva upplever och den synförändring vi alla drabbas av ger sig först tillkänna när mörkret lägger sig på hösten. Det är därför extra viktigt att vi får upp problemen på bordet så vi i slutändan kan rädda liv.

Dålig koll

På frågan om i vilka situationer de upplever att de ser för dåligt så svarar hela 64 procent att det är i mörker eller skymning. Regn, snö och starkt solsken är en mindre utmaning. Bland dem som anser att de ser för dåligt är också problemet att läsa trafikskyltar stort, 40 procent uppger detta. Enkäten understryker också misstanken att människor väntar för länge mellan sina synundersökningar. 71 procent har inte varit hos en optiker på de senaste två åren och 33 procent har inte varit hos optikern på mer än fyra år. Inte heller de som anser sig se för dåligt har valt att göra något åt det på en gång. Av de som sagt att de ser sämre än vad de borde i trafiken har nästa 60 procent upplevt det i minst ett till två år.
– De här siffrorna stärker vår bild att det är alldeles för många trafikanter som inte ser tillräckligt bra, säger Roland Olsson vd på Synoptik. Problem med mörkerseendet är stort och det blir vanligare ju äldre man blir. Synen försämras med åldern vilket leder till ökade problem med synförmågan i skymning och känslighet mot bländning. Något som i sin tur ökar olycksrisken. Syftet med ”Synbesiktningen” är att sätta fokus på synens betydelse för trafiksäkerheten.

 

Om artikeln

Publicerad: 2009-11-20 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: