Nya avgifter för yrkestrafiken

Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Widlert avslöjade de nya avgifterna för yrkestrafiken vid Bussbranschens Riksförbunds årsstämma nyli...

Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Widlert avslöjade de nya avgifterna för yrkestrafiken vid Bussbranschens Riksförbunds årsstämma nyligen. Flera avgifter höjs rejält.
Staffan Widlert redovisade ett räkneexempel över de nya avgifter för yrkestrafiken som avses införas 2010 när han talade på Svenska Bussbranschens Riksförbunds årsstämma 2 oktober. Enligt räkneexemplet höjs avgiften för yrkestrafiktillstånd från dagens 1 200 kronor till 2 800 kronor. Den avgift som tas ut för tillstånd för busstrafik över länsgräns höjs från 2 000 kronor till 2 500 kronor. Årsavgiften för tillsyn av företag som bedriver yrkesmässig trafik blir 1 000 kronor. Anmälan om utökning av antal fordon i yrkesmässig trafik kostar 1 200 kronor per tillfälle. Godkännande av viss person som trafikansvarig kostar 1 400 kronor per tillfälle. Anmälan om föreståndare vid dödsfall eller konkurs kommer att kosta 1 200 kronor per tillfälle, enligt räkneexemplet.
Ett förslag om hur stora de nya avgifterna blir för yrkestrafiken kommer snart sändas ut på remiss. Sedan fattar regeringen beslut om avgifterna i slutet av 2009. Enligt generaldirektör Staffan Widlert ska det regleras som är viktigt att reglera, där nyttan med regleringen överväger kostnaden. Han sa att hans bild är att det är problem med regelefterlevnaden inom yrkestrafiken. Det är för höga hastigheter. Lastbilarna kör med överlaster. Det är mycket brott mot kör- och vilotidsreglerna. Det är dessutom för mycket anmärkningar vid Bilprovningen, också när det gäller väsentliga funktioner på fordonen.

Om artikeln

Publicerad: 2009-10-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: