Energimyndigheten föreslår biobränslekvotplikt

En separat kvotplikt för 6,1 procent biodrivmedel i bensin och 5,4 procent i diesel föreslås, vilket ökar till 7,2 procent 2020. Biogas undantas. ...

En separat kvotplikt för 6,1 procent biodrivmedel i bensin och 5,4 procent i diesel föreslås, vilket ökar till 7,2 procent 2020. Biogas undantas. Myndigheten öppnar för fortsatt skatteundantag för höginblandade eller rena drivmedel, liksom fortsatt stöd till forskning och utveckling av nya förnybara drivmedel. Den som inte uppfyller kvoten själv kan göra det genom annan part eller betala böter. STEM anger också att villkoren för svensk produktion av biodrivmedel försämras om regeringen får igenom sin ansökan om ändrad tull för etanol. Gröna Bilister begär fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel och ett 20 procent mål istället för dagens 10 procent. Gasföreningen föreslår istället en självfinansierande klimatbonus.

Om artikeln

Publicerad: 2009-10-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: