Dom i finskt kartellmål

Nu har den Högsta förvaltningsdomstolen i Finland, motsvarande svenska regeringsrätten, kommit med sin dom om ett konkurrensbegränsande samarbete ...

Nu har den Högsta förvaltningsdomstolen i Finland, motsvarande svenska regeringsrätten, kommit med sin dom om ett konkurrensbegränsande samarbete inom den finska asfaltsbranschen. Domstolen höjer bötesbeloppet för de sju inblandade företagen, däribland Skanska och NCC, till cirka 840 miljoner kronor. För Skanska betyder det ungefär 45 miljoner i böter och NCC får betala cirka 70 miljoner eftersom man även har ett delägt bolag som varit inblandad i kartellen.
– Avgiften är 45 miljoner högre än i finska marknadsdomstolen. Nu ska vi analysera domstolens skäl till att avgiften höjdes, säger NCC-koncernens chefsjurist Håkan Broman.

Om artikeln

Publicerad: 2009-10-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: