Första gemensamma förslaget på transportplan

Trafikverken lämnade nyligen in sitt förslag till nationell plan för transportsystemet till regeringen. Planen innehåller förslag till investerin...

Trafikverken lämnade nyligen in sitt förslag till nationell plan för transportsystemet till regeringen. Planen innehåller förslag till investeringar och underhåll av infrastrukturen för perioden 2010-2021. Det är första gången som de olika trafikverken genomför denna planering gemensamt.
”Trafikverkens samlade bedömning är att planförslaget bidrar till målet att medborgarnas resor ska förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet”, skriver generaldirektörerna för Banverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Vägverket i de fyra verkens gemensamma förslag till transportplan.
För första gången har alltså planeringen skett tvärs över gränserna för transportslag och myndigheter. Det innebär att fokus redan från början har legat på ”hela resan” och på hur transportslagen ska komplettera varandra. Arbetet har skett i dialog med regioner och näringsliv.
Planförslaget går nu ut på remiss och svaren ska lämnas till Näringsdepartementet senast 2 november. Samma dag ska även regionerna lämna sina förslag till länsplaner. Regeringens beredning fortsätter sedan med sikte på beslut om transportplanen under våren 2010.

Om artikeln

Publicerad: 2009-09-25 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: