Koldioxidutsläppen från svenska transporter minskar

För första gången sedan den internationella rapporteringen påbörjades 1990 minskar klimatpåverkan från den svenska transportsektorn. Koldioxidu...

För första gången sedan den internationella rapporteringen påbörjades 1990 minskar klimatpåverkan från den svenska transportsektorn. Koldioxidutsläppen från inrikes transporter minskade mellan 2007 och 2008. Det visar SIKA:s uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål 2008.
Minskningen kan delvis förklaras av att transporternas allmänna ökning avstannat, men också av förbättrad koldioxideffektivitet för vägtransporter. Fordonen har blivit klimateffektivare och en allt större andel fordon använder förnyelsebara bränslen. Det är också positivt att godstransporterna på väg uppvisar en utplaning av koldioxidutsläppen. Till och med den vanligtvis starka kopplingen till BNP-utvecklingen visar tecken på att brytas. Den minskade klimatpåverkan är alltså inte bara en effekt av den ekonomiska avmattningen.

Om artikeln

Publicerad: 2009-05-22 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: