Snabb och effektiv omlastning

Snabb och effektiv omlastning mellan fartyg, tåg och lastbilar. Det är huvudtanken bakom en stor utvidgning av Malmö hamn som svenskdanska hamnbola...

Snabb och effektiv omlastning mellan fartyg, tåg och lastbilar. Det är huvudtanken bakom en stor utvidgning av Malmö hamn som svenskdanska hamnbolaget CMP nu kör igång med uppförandet av ett transportcenter. Anläggningsarbetena startar redan i april i år och anläggningen ska, enligt planerna, vara färdig att tas i bruk 2012.
– Det nya hamnområdet innebär att godstrafiken flyttar ut från de mest citynära områdena i Malmö, förklarar avgående vd Lars Karlsson.
I det nya hamnområdet kommer det att finnas en containerterminal med 300 meter kaj och ett lastområde på 42 000 kvadratmeter. En roro-terminal med 1 000 meter kaj, tre färjelägen med anslutande område på 102 000 kvadratmeter samt en kombiterminal med anslutningsspår och två lossnings- och lastningsspår på vardera 800 meter. Själva terminalområdet blir 50 000 kvadratmeter, varav hälften asfalteras.

Mer på järnväg

Till detta kommer massor och framkörningsplatser och parkeringsplatser.
Det nya hamnområdet ger en mängd fördelar, som till exempel att de många lastbilarna som kör till och från Tysklandsfärjorna kommer längre från Malmö city, vilket betyder minskade utsläpp i närheten av stadskärnan.
Den nya kombiterminalen innebär att mer gods förs över på järnväg. Målet är ett minst 20 procent av allt gods som kommer till och från Norra Hamnen i Malmö ska, inom några få år, transporteras på spår.
– Just nu märker vi av den ekonomiska krisen, men för bara ett år sedan var vi nära att nå vårt maximum. Något sådant problem kommer vi inte att få med vår nya anläggning, tillägger Lars Karlsson.

 

Om artikeln

Publicerad: 2009-04-24 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: