Billigare med miljövänliga transporter

Om kunderna väljer effektiva och miljövänliga transporter så ska priserna sänkas, lovar danska DSV Road. Företaget lanserar nu en helt ny produk...

Om kunderna väljer effektiva och miljövänliga transporter så ska priserna sänkas, lovar danska DSV Road. Företaget lanserar nu en helt ny produkt, DSV Eco. Det innebär att fraktkostnaderna minskar, samtidigt som transportens miljöbelastning blir mindre.
– Normalt betalar man ju mer för en tjänst eller en produkt som ska vara skonsam mot miljön. Vi gör det motsatta och ger kunden rabatt på fraktpriset, samtidigt miljöpåverkan minskar, säger Henrik Holm, vd för DSV Road i Sverige där den nya produkten lanseras först.
– På de marknader där vi erbjuder DSV Eco inleder vi med att analysera kundernas behov av godstransporter för att på så vis kunna se om de kan genomföras mer effektivt.
DSV Eco innebär att kunderna ger företaget en frist på fem dagar efter bokningen innan godset senast hämtas. Kunden får normalt besked om avhämtningen dagen före det ska lastas.
– Efter att godset är lastat levererar vi det enligt den transportplanering som normalt gäller. Vi har länge hävdat att ekonomi och miljö går hand i hand. Att fylla lastbilarna och köra så korta sträckor som möjligt ger en omedelbar effekt med minskade utsläpp och lägre kostnader.
Henrik Holm menar att om kunderna kan acceptera flexibla lastningsdagar kan DSV planera bättre och utnyttja fordonen mer effektivt.
– Vi kan matcha lastning och lossning bättre, och de minskade kostnaderna kommer kunderna till godo i form av rabatter på fraktpriset – och specificeras på fakturan.

Om artikeln

Publicerad: 2009-03-27 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: