Yrkestrafiken kör för fort – men det finns ljusglimtar

Yrkestrafiken fortsätter att köra för fort, enligt 2008 års hastighetsmätningar. Det finns dock siffror som visar på förbättringar.

Det är framför allt på 50-sträckor och att alltfler fler bussförare håller hastighetsgränsen på 90-sträckor. Medelhastigheten har sänkts med cirka 1 km/tim hos flera fordonslag. Totalt bidrar sänkningarna till att utsläppen av koldioxid har minskat med 5 357 ton.
Den senaste mätningen gjordes i oktober 2008. Totalt gjordes 17 000 observationer i hela landet.

Satsar på utbildning

– Trafikbeteende är starkt kopplat till attityder. Sveriges Åkeriföretag har därför de senaste åren lanserat förarutbildning om attityder och beteende i trafiken. En utbildning som tusentals förare deltagit i och som gett positiva resultat. Mot bakgrund av vårt trafiksäkerhetsarbete är det glädjande att den uppmätta medelhastigheten vid Vägverkets mätpunkter är lägre än tidigare, säger Carina R Nilsson, vice vd i Sveriges Åkeriföretag. Men det finns en del kvar att göra. Yrkestrafiken måste fortsatt vara föredömen i trafiken.

 

Om artikeln

Publicerad: 2009-02-27 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: