Längre lastbilar – en vinst för samhället

I Europa kompliceras frågan om lastbilars längd och miljöpåverkan av att det i dag finns olika regelverk för lastbilars tillåtna längd och vikt...

I Europa kompliceras frågan om lastbilars längd och miljöpåverkan av att det i dag finns olika regelverk för lastbilars tillåtna längd och vikt enligt Bil Sweden. Totalt sett skulle ett införande av 25,25-ekipage i hela EU ha positiva effekter på samhället menar man.
Branschorganisationen hänvisar till en nyligen publicerad rapport som tagits fram av EU Kommissionen. I den jämförs dagens situation med tre olika alternativa scenarier. Som Bil Sweden ser det visar alla scenarierna på positiva effekter i form av lägre utsläpp av koldioxid och partiklar, lägre kostnader för tranport av gods och ökad trafiksäkerhet genom att det är färre tunga fordon på vägarna.
Behovet av ökad anpassning av infrastrukturen är dock en förutsättning för nya längd- och viktregler.

Om artikeln

Publicerad: 2009-02-27 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: