Viltolyckorna ökade kraftigt 2008

Under 2008 anmäldes 40 035 trafikolyckor till Polisen, där vilda djur varit inblandade. Det är en ökning med nästan 5 000 olyckor jämfört med 2...

Under 2008 anmäldes 40 035 trafikolyckor till Polisen, där vilda djur varit inblandade. Det är en ökning med nästan 5 000 olyckor jämfört med 2007.
Den största relativa ökningen av antalet olyckor sker där vildsvin är inblandade. Under den senaste tvåårsperioden har ökningen varit drygt 140 procent. Ökningen gäller inte enbart vildsvin utan vi ser att antalet trafikolyckor med vilt ökar med samtliga djurslag, vilket är oroande, säger Olof Ersgård, ordförande i Viltolycksrådet.
Trots att antalet viltolyckor har ökat så har antalet omkomna människor minskat med två personer.

Om artikeln

Publicerad: 2009-01-30 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: