Pris och restid mer avgörande än miljön vid köp av transporter

En färsk undersökning som gjorts bland företag i transportnäringen ger svar på vad som styr kundens val av transport för gods liksom för person...

En färsk undersökning som gjorts bland företag i transportnäringen ger svar på vad som styr kundens val av transport för gods liksom för personer. Ett kriterium som inte helt oväntat ökat i vikt är transporternas miljöpåverkan, men priset liksom restiden är ändå viktigare för de flesta kunder. Resultatet är intressant utifrån samhällsdebatten som ofta lyfter kundens makt att skapa efterfrågan på miljösmarta tjänster och produkter.rnDe kriterier som ledande befattningshavare i företagen inom transportnäringen uppfattar som viktigast när kunden köper godstransporter är priset. Andra faktorer som ses som viktiga är punktliga och säkra leveranser, skriver TransportGruppen i ett pressmeddelande.rnUndersökningen är framtagen i samarbete med HUI, Handelns Utredningsinstitut.rnTransportGruppen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.rn

Om artikeln

Publicerad: 2008-11-18 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: